Dydaktyczny Serwer Git

Aby zalogować się do serwera GITLAB użyj pól logowania w zakładce LDAP oraz danych autoryzacyjnych z serwera mion/elektron (nazwa użytkownika bez części po znaku @). Hasło jest wspólne z hasłem do serwera mion/elektron - zmiana hasła na serwerze Studia.

To login use input fields on LDAP tab only. Please use your credentials from mion/elektron servers (username without part after @ symbol). The password is common for mion/elektron servers and Gitlab. To change the password please use the Studia server.

Dydaktyczny Serwer Git